Αποστολία, 5… Εύχομαι να αποκτήσω παιχνίδια!
Apostolia, 5… I wish to have toys!

«Κάθε φορά που της μιλήσουμε για την Αθήνα σκεφτόταν μόνο το νοσοκομείο! Τώρα θα θυμάται για πάντα αυτή τη μέρα και θα είναι χαρούμενη… Για εσάς δεν υπάρχουν λόγια καθώς ο τρόπος που προσεγγίσατε την Αποστολία ήταν πολύ ιδιαίτερος και όμορφος!», Γονείς Αποστολίας

Εθελοντές/Volunteers: Μαρία Μηνά, Δήμητρα Γκιτάκου, Φανή Πολίτη

Χορηγοί σε είδος/Sponsors in kind: Fresh Patisserie, Airbnb, Λουκάς Μπακούρος, Alouette, Giochi Preziosi, Parter Plus, My boxes, PanDecor

 

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υιοθεσία του σταδίου εκμαίευσης όλων των Ευχών για το 2018 (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT).