Πρόκειται για νόμιμα εκλεγμένα μέλη που προσφέρουν εθελοντικά, με αξιοπιστία και πάθος τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους για το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος τομέων δραστηριοποίησης και είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική του Οργανισμού, την τήρηση των διαδικασιών, τη συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία και το Καταστατικό του παγκόσμιου οργανισμού, καθώς και τον έλεγχο προς τον Γενικό/ή Διευθυντή/τρια. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής ανανεωνόμενη αυτομάτως για ακόμη 3 χρόνια. Μετά το πέρας των 6 ετών όμως, το μέλος καλείται να αποχωρήσει, ενώ μπορεί να επιστρέψει μετά από ένα έτος παύσης για ακόμη 6 χρόνια. Η αρχή αυτή έχει ως σκοπό την αποφυγή ταύτισης του Οργανισμού με συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και την προσφορά σε εθελοντικό και ηγετικό επίπεδο όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων.

Την δωδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία νόμιμα και έγκυρα εκπροσωπεί το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), αποτελούν οι:

null

Δήμητρα – Αγάπη Μπιθαρά

Μέλος

null

Ανδρούλα Αποστολίδου

Εταίρος – Μέλος