Επικοινωνία

Κεντρικό Γραφείο Aθήνα
Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 47, Δάφνη, 17237
 +30 210 963 7660
 +30 210 963 7774
 info@makeawish.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης
 Διεύθυνση: Καρατάσου 1, Θεσσαλονίκη, 54625
 +30 2310 523978
 +30 2310 523979
 thess@makeawish.gr

Για Ευχές……………………………………………………wish1@makeawish.gr – εσωτ.108

wish2@makeawish.gr – εσωτ.208

Για εθελοντές……………………………………………..volunteers@makeawish.gr – εσωτ. 104

Για θέματα Marketing……………………………….marketing@makeawish.gr – εσωτ. 205

Για Δωρεές, Χορηγίες………………………………..fundraising1@makeawish.gr – εσωτ. 103

Για προϊόντα………………………………………………fundraising2@makeawish.gr – εσωτ. 201

Για Βάφτιση και Γάμο……………………………….creations@makeawish.gr – εσωτ. 105

Για το πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής………..wishstar@makeawish.gr – εσωτ. 207

Για λογιστήριο……………………………………………accounts@makeawish.gr – εσωτ. 102