Ευχαριστούμε πολύ την 12th Athens international Tattoo Convention και την Red and White Productions για την υποστήριξή τη δράση Ένα tattoo για καλό σκοπό με στόχο την ενίσχυση του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη καλλιτεχνών που συμμετείχαν στην έκθεση και με αναλώσιμα που παρείχε η Darklines Tattoo Store Supplies.

Με την υποστήριξη της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 358 tattoo Αστεράκια για την ενίσχυση του Οργανισμού.