Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Moore Stephens για την υποστήριξη τους στην ενσωμάτωση του GPDR στη λειτουργία του Οργανισμού. Με τη βοήθεια ιδιωτών και εταιρειών που καλύπτουν τις ανάγκες του Οργανισμού έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να εκπληρώνουμε τις ευχές παιδιών που το έχουν ανάγκη με αφοσίωση.