Χρήστος, 9… Εύχομαι να αποκτήσω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή!
Christos, 9… I wish to have a desktop computer!

“Ο νεαρός μας ούρλιαζε από την χαρά του!!!”, Λόγια Εθελόντριας

Εθελοντές/Volunteers: Φανή Αγορογιάννη, Γκόγκου Εύα, Νίκου Κώστας

Χορηγοί σε Είδος/Sponsors in kind: Ζυμαρίδης Woodwell, Φωτεινή Κατσαρού (τούρτα 3D), Το Φρέσκο, Per Mano, Μαντζιάλης ΑΕΒΕ, Cotton Prince, Intralink Logistics

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υιοθεσία του σταδίου εκμαίευσης όλων των Ευχών για το 2017 (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT).