Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, η Μαρίνα Φλοίσβου φέτος υποστηρίζει το MakeAWish (Κάνε-Μια-Ευχή-Ελλάδος) και μαζί εκπληρώνουν το όνειρο ενός μικρού ήρωα. Η LAMDA Flisvos Marina A.E. εγκατέστησε σε κεντρικό σημείο της εγκατάστασης για όλη την περίοδο των εορτών το Σιντριβάνι των Ευχών και προσκαλεί τους επισκέπτες της να κάνουν μια ευχή για τους ίδιους, αλλά και την υγεία παιδιών που ασθενούν από σοβαρές ασθένειες. Ρίχνοντας ένα κέρμα στο σιντριβάνι συνδράμετε, ώστε τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση μιας ευχής ενός μικρού ήρωα.

Η εν λόγω ενέργεια αποτελεί μια πράξη που δυναμώνει την αλληλεγγύη μας προς τα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί κίνητρο ζωής και την σημαντική πεποίθηση στο ίδιο το παιδί ότι όλα μπορούν να συμβούν τελικά.