Φένια, 15… Εύχομαι να πάω για ψώνια!
Fenia, 15… I wish to go for shopping!

“Όταν την ρωτήσαμε στο τέλος της ημέρας αν επιθυμεί κάτι άλλο… Μας απάντησε με ένα τεράστιο χαμόγελο… Έχω τα πάντα!!!”, Λόγια παιδιού Eυχής

Εθελοντές/Volunteers: Συρράκου Μαρία, Λιβέρη Άντζελα

Χορηγοί σε Είδος/Sponsors in kind: The Mall Athens, Toi Moi, Intersport, Folie Folie, Migato, Sephora, Lamor, Galerie de Beaute, Gap, La Pasteria, Cotton Prince

Ευχαριστούμε ακόμα πάρα πολύ τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υιοθεσία του σταδίου εκμαίευσης όλων των Ευχών για το 2017 (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT).