Όλγα Σοφία, 14… Εύχομαι να αποκτήσω ένα laptop!
Olga Sofia, 14… I wish to have a laptop!

«Μου άρεσαν όλα πάρα πολύ, πέρασα πολύ όμορφα και έχω το laptop που τόσο ήθελα. Δεν θα άλλαζα τίποτα από την ημέρα της ευχής μου…», λόγια παιδιού ευχής

Εθελοντές/Volunteers: Σπυλιανοπούλου Ηλέκτρα, Πολίτη Φανή

Χορηγοί σε είδος/Sponsors in kind: Gameexplorers, Passarella, Cotton Prince

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υιοθεσία του σταδίου εκμαίευσης όλων των Ευχών για το 2018 (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.).