Στοιχεία Εκδήλωσης: 7η Συνάντηση Παιδιατρικής Ογκολογίας

Χώρος Διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021  

Διοργάνωση: Ογκολογική Κλινική Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Επίσημη ιστοσελίδα: www.mitera.gr