Μηνύματα Αγάπης

Ευχαριστήρια γράμματα από γονείς και παιδιά ευχής


Γράμμα Δήμητρας, 16 χρονών, θέλω να γνωρίσω τους Muse…

Γράμμα από τη μητέρα της Δήμητρας…