Ευχαριστούμε πολύ την Info Quest Technologies!

Ευχαριστούμε πολύ την Infoquest για την προσφορά νέων υπολογιστών. Με τη συνδρομή τους θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε με αφοσίωση το έργο μας και την καθημερινή μας απασχόληση. Ο Όμιλος Quest στέκεται σημαντικός αρωγός στην προσπάθεια μας για ευτυχισμένες στιγμές κάποιων ξεχωριστών παιδιών.

H Info Quest Technologies, εταιρεία του Ομίλου Quest, για την εκπλήρωση των παιδικών ευχών δώρισε στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) τέσσερα Quest PC τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία θα διευκολύνουν την καθημερινή εργασία των εργαζόμενων και εθελοντών του Οργανισμού. Η ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Quest και ειδικότερα στον πυλώνα "Υποστήριξη ΜΚΟ και Παιδί"

Ο Όμιλος Quest, με επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου, συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του κοινωνικού συνόλου. Με πολυσχιδή δραστηριότητα σε νευραλγικούς τομείς όπως είναι οι τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και οι  Ταχυμεταφορές, ο Όμιλος Quest εξαρχής έχει προσανατολιστεί στην επιδίωξη της διαρκούς ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής και στην άνοδο της ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου.

infoquest