Ορέστης, 3… Εύχομαι να αποκτήσω ένα κρεβάτι-αυτοκίνητο!
Orestis, 3… I wish to have a car themed bed!

«Από καρδιάς να συνεχίζετε αυτές τις υπέροχες ευχές των παιδιών να τις πραγματοποιείτε. Σας αγαπάμε για όλα όσα κάνετε!». Γονείς Ορέστη

Εθελοντές/Volunteers: Αγγελική Ρούτουλα, Φωτεινή Ελεκίδου

Χορηγοί σε είδος/Sponsors in kind: Bizzare Stickers, Zuccherino, Veis, 24home.gr, Λίλα Σαραντίτη (αρχιτέκτονας), Cotton Prince

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εταιρείες του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την υιοθεσία του σταδίου εκμαίευσης όλων των Ευχών για το 2017 (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT).