Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόκειται για νόμιμα εκλεγμένα μέλη που προσφέρουν εθελοντικά, με αξιοπιστία και πάθος τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους για το Make-A-Wish. Καλύπτουν ένα εύρος τομέων δραστηριοποίησης και είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική του Οργανισμού, την τήρηση των διαδικασιών και τον έλεγχο προς τον Γενικό/ή Διευθυντή/τρια.

Την δωδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία νόμιμα και έγκυρα εκπροσωπεί το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), αποτελούν οι


Αναστασία  Μανιά

Πρόεδρος

Γιώργος Κουντούρης

Αντιπρόεδρος

Mr. Howard Prince-Wright
Ταμίας

Δρ. Βασίλης  Παπαδάκης

Γραμματέας – Ιατρός Οργανισμού


Gabriella Calini

Ιδρύτρια Οργανισμού – Μέλος

Ανδρέας Γαβριηλίδης

Μέλος

Μαρίνα Καποπούλου

Μέλος

James Nass

Μέλος


Δήμητρα Αγάπη Μπιθαρά

Μέλος

 

Ζωούλλης Μηνά

Μέλος

Τίνα  Ξουράφη

Μέλος

Ana Cristina Piedrahita Μουστάκα

Μέλος