Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόκειται για νόμιμα εκλεγμένα μέλη που προσφέρουν εθελοντικά, με αξιοπιστία και πάθος τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους για το Make-A-Wish. Καλύπτουν ένα εύρος τομέων δραστηριοποίησης και είναι υπεύθυνοι για τη στρατηγική του Οργανισμού, την τήρηση των διαδικασιών και τον έλεγχο προς τον Γενικό/ή Διευθυντή/τρια.

Την ενδεκαμελή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία νόμιμα και έγκυρα εκπροσωπεί το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), αποτελούν οι:

 • Αναστασία Μανιά, Πρόεδρος
 • Γιώργος Κουντούρης, Αντιπρόεδρος
 • Ana Cristina Piedrahita Μουστάκα, Ταμίας
 • Βασίλης Παπαδάκης, Γραμματέας & Ιατρός του Οργανισμού
 • Ζωούλλης Μηνά, Μέλος
 • Τίνα Ξουράφη, Μέλος
 • Ανδρέας Γαβριηλίδης, Μέλος
 • James Nass, Μέλος
 • Δήμητρα Αγάπη Μπιθαρά, Μέλος
 • Gabriella Calini, Μέλος & Ιδρύτρια
 • Μαρίνα Καποπούλου, Μέλος