Εύχομαι να γνωρίσω...

Εύχομαι να γίνω...

Εύχομαι να ζήσω μια εμπειρία...

Εύχομαι να αποκτήσω...

Εύχομαι να πάω...