Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Ποιος μπορεί να γίνει εθελοντής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);

Κατάλληλος για εθελοντής μπορεί να είναι κάθε άτομο άνω των 18 ετών.

Πόσο χρόνο χρειάζεται να διαθέτει;

Ως Εθελοντής του Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), εσείς αποφασίζετε πόσο χρόνο μπορείτε να μας αφιερώνετε. Είναι κατανοητό ότι πολλοί εθελοντές μας είναι παράλληλα εργαζόμενοι, έχουν οικογένειες και κοινωνική ζωή, με δραστηριότητες και υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια ο Οργανισμός αισθάνεται ευγνώμων για τον πολύ ή λίγο χρόνο που αφιερώνουν οι εθελοντές του, στον τομέα που έχουν αναλάβει δράση. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό οι Εθελοντές μας να δηλώνουν εξαρχής το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, προκειμένου να γίνεται από την πλευρά μας καλός προγραμματισμός και σωστή αξιοποίησή τους.

Τι ικανότητες πρέπει να έχει κάποιος που θέλει να γίνει Εθελοντής;

Δεν χρειάζεται να διαθέτει κάποιος καμία ιδιαίτερη ικανότητα, για να γίνει Εθελοντής του Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Απλά να έχει έμφυτο το πάθος να προσφέρει κάτι διαφορετικό και ξεχωριστό στα παιδιά που παλεύουν για τη ζωή τους, χάνοντας τη παιδικότητά τους στα νοσοκομεία και στην οικογένειά τους που στηρίζει τον αγώνα τους. Ωστόσο, ο κάθε Εθελοντής ανάλογα με την προσωπική επαγγελματική του εμπειρία μπορεί να συνεισφέρει σε διάφορα αντικείμενα όπως το Marketing, η Διοργάνωση Εκδηλώσεων, σε χειροτεχνικές εργασίες κ.λπ.

Απαιτείται από τους εθελοντές να υποστούν κάποιον ειδικό έλεγχο;

Δεδομένου ότι η αποστολή του Οργανισμού αφορά στον ευαίσθητο τομέα των παιδιών, κατά την αίτηση των υποψήφιων εθελοντών ζητείται παράλληλα και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου. Στη συνέχεια γίνεται επιπλέον έλεγχος από την Ομάδα εκπαίδευσής τους, προκειμένου να κριθούν κατάλληλοι για να έρθουν σε επαφή με τα άρρωστα παιδιά και την οικογένειά τους. Τέλος η Ομάδα Ευχής προσκομίζει και μία αναφορά για τον υποψήφιο εθελοντή, που προκύπτει από την προσωπική συνέντευξη που του πήρε. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια εμπεριστατωμένη άποψη περί της καταλληλότητας του να συμπεριληφθεί στους εθελοντές του Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-ΕυχήΕλλάδος).

Προσφέρεται εκπαίδευση στους εθελοντές;

Στο Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος θεωρούμε πολύ σημαντικό ζήτημα την εκπαίδευση των Εθελοντών. Όλοι οι εθελοντές μας περνάνε από εκπαίδευση η οποία και γίνεται στις Ομάδες Δράσης και περνάει από τα εξής στάδια:

• Ενημέρωση Νέων Εθελοντών
• Εκπαίδευση Εθελοντών στην Ανεύρεση Πόρων
• Ειδική Εκπαίδευση για τους Εθελοντές που συμμετέχουν στην Ομάδα Ευχής.