Το Αστέρι της Ευχής υποστηρίζεται φέτος από το City Unity College! Τους ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή τους στο έργο μας και τη φιλοξενία του προγράμματος.