Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

Βάγια Παναγιώτου

Υπεύθυνη Μελών & Εταιρειών, Τμήμα Προσέλκυσης Πόρων

Τ. 6934600497, 2310523978 (ext.401)

Ε. [email protected]

 

Χριστίνα Δημητροπούλου

Υπεύθυνη Τμήματος Προσέλκυσης Πόρων

Τ. 6973858571, 2109637660 (ext.124)

Ε. [email protected]