Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσετε να γίνετε εθελόντρια/εθελοντής του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι να είστε άνω των 18 ετών.

Σε όλους του εν δυνάμει εθελοντές, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα χρειαστεί να συγκεντρώσετε είναι:

  1. Πρόσφατη Φωτογραφία (μικρή τύπου ταυτότητας)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
  3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενική Χρήση (εκδίδεται από ΚΕΠ, με την επίδειξη της ταυτότητάς σας)

Μόλις έχετε συγκεντρώσει τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, μας ενημερώνετε ώστε να κλείσουμε ένα ραντεβού με τον υπεύθυνο Volunteer Leader της κάθε περιοχής και να προγραμματίσουμε την προσωπική συνάντηση. Στη συνέχεια συμπληρώνεται η Αίτηση Νέου Εθελοντή και ακολουθεί σύντομη προσωπική συνέντευξη μαζί σας.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας για την υπόλοιπη Ελλάδα:
Κατερίνα Ζαγοράκη
Υπεύθυνη Εθελοντών Πανελλαδικά
T. 2109637660 (εσωτ. 104)
Ε. [email protected]

 

Σας ευχαριστούμε πολύ!