Οι εθελοντές

Οι εθελοντές, είναι η ψυχή του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος). Βοηθούν το έργο μας με διάφορους τρόπους και συνεισφέρουν ανάλογα με το χρόνο που διαθέτουν, την εμπειρία και τις ικανότητές τους.

Μάθετε περισσότερα

Volunteens

Το πρόγραμμα VolunTEENs είναι συνδυασμός των λέξεων “Volunteer” και “Teenagers” και απευθύνεται στους εφήβους κάτω των 18 ετών.

Μάθετε περισσότερα